fbpx

Kommunikasjon og håndtering av krisen «Covid-19/Corona»

By 11. mars 2020Ukategorisert

Oppdatering 11. mars 2020

Utbruddet av koronaviruset er en global medisinsk og økonomisk krise, med store konsekvenser for enkeltmennesker, samfunn og næringsliv. Vi befinner oss nå i en akutt og uoversiktlig situasjon, og omfanget av krisen er ennå ikke kjent.

Basert på tidligere liknende kriser vet vi at den akutte fasen vi befinner oss i nå vil gå over. Da vil samfunnets oppmerksomhet i større grad rettes mot konsekvensene av krisen, inkludert hvordan næringsliv og virksomheter har forholdt seg til situasjonen. Til slutt vil det følge en lenger evalueringsfase. Ved utbruddene av svine- og fugleinfluensa varte oppmerksomheten til disse krisene i ca 6-9 måneder. Det er ventelig at krisen som følger av koronaviruset vil ha et lenger og mer omfattende omfang.

Uansett hvordan krisen utvikler seg er tilstrekkelig og god kommunikasjon og beredskap helt avgjørende. Allerede nå er det betydelig offentlig oppmerksomhet knyttet til hvordan næringslivet forholder seg til den pågående krisen. Tiltakene næringslivet gjør for å tilpasse seg situasjonen vil ventelig få betydelig oppmerksomhet i lang tid fremover. Det er avgjørende at kommunikasjon og markedsaktiviteter vurderes i tråd med offentlige retningslinjer og samfunnets forståelse av krisen.

Vi i MSL har økt vår beredskap og står tilgjengelig 24/7 for kunder som har behov for akutt bistand med kommunikasjon. Vi kan bistå med strategisk og operativ støtte til:

  • Håndtering av mediahenvendelser
  • Sparring og budskapsutvikling i forbindelse med tiltak som gjennomføres, deriblant kampanjer, permitteringer, kanselleringer av arrangementer osv.
  • Krisekommunikasjon
  • Rådgivning og bistand til internkommunikasjon
  • Medieovervåkning og rapportering

MSLs rådgivere holder seg løpende oppdatert på situasjonen.
Ta kontakt med
Rolf Aaneland (tlf 932 54 752, rolf.aaneland@mslgroup.com),
Axel Hammer (tlf 455 14 850, axel.hammer@mslgroup.com) eller
Frithjov Nerby (tlf 995 19 056, frithjov.nerby@mslgroup.com).