Personvernerklæring

Denne personvernserklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.
Vi oppfordrer deg til å lese nøye igjennom vår personvernserklæring innen du samtykker.

Innhold.

 1. Sentrale begrep
 2. Mms Communications Norway AS (MSL) er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.
 3. Hvilke opplysninger behandles?
 4. Informasjon fra andre kilder
 5. Hvordan anvender vi informasjonen?
 6. Samtykke
 7. Hvor lenge bevarer vi informasjonen?
 8. Hvem har tilgang til informasjonen?
 9. Hvor lagres informasjonen?
 10. Beskyttelse av dine personopplysninger
 11. Bruk av databehandlere
 12. Dine rettigheter
 13. Tilsynsmyndighet
 14. Kontaktinformasjon MSL

 1. Sentrale begrep

Personopplysninger er informasjon som kan brukes individuelt eller som sammen med andre opplysninger kan brukes for å identifisere, lokalisere eller kontakte en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger betyr all slags håndtering av personopplysninger, for eksempel innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke personopplysninger som blir etterspurt. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med gjeldene lovverk og GDPR.

Databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

 1. Mms Communications Norway AS (MSL) er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Mms Communications Norway AS (heretter kalt MSL) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

 1. Hvilke opplysninger behandles?

Når du registrer en åpen søknad via et skjema eller via en annonsert stilling, kan du bli bedt om å oppgi din informasjon. Avhengig av situasjonen og hvor i utvelgelsesprosessen du befinner deg, kan vi be om og/eller behandle følgende personopplysninger:

 • For- og etternavn
 • Epost adresse
 • Telefonnummer
 • Din erfaring og kompetanse (for eksempel: arbeidserfaring, utdanning og språkkunnskaper)
 • Referanser (for- og etternavn, epost adresse, telefonnummer, arbeidstittel og –plass)
 • Sertifikater og utnevnelser
 • Tidligere resultater
 • Portefølje
 • Korrespondanse mellom deg og oss

MSL vil ikke aktivt samle inn eller behandle sensitive personopplysninger (for eksempel fødselsnummer eller D-nummer, religiøse spørsmål, politisk ståsted eller medlemskap i fagforening) som ikke har relevans for rekrutteringen. Det er derfor viktig at du som kandidat ikke gir slike sensitive personopplysninger eller opplysninger som er irrelevante for søknadsprosessen.

Det er også viktig at du informerer dine referanser om at deres personopplysninger er blitt gitt til MSL.

 1. Informasjon fra andre kilder

Vi kan supplere din registrerte informasjon basert på allment tilgjengelig informasjon, for eksempel data som er lagt inn i sosiale medier. Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du tidligere har gitt oss i andre sammenhenger.

 1. Hvordan anvender vi informasjonen?

Vi ber om ditt navn og din kontaktinformasjon for å:

 • Kontakte deg som et resultat av søknaden du har sendt inn og/eller gi opplysninger om ledige stillinger

Andre opplysninger du oppgir kan brukes til følgende formål:

 • Ved åpne søknader brukes informasjonen til å avgjøre om din profil samsvarer med et behov som ikke er annonsert gjennom ledige stillinger. Informasjonen kan også lagres for fremtidige behov som samsvarer med din profil.
 • For annonserte stillinger brukes informasjonen for å avgjøre om din profil samsvarer med den annonserte stillingen. Informasjonen kan også lagres for fremtidige behov som samsvarer med din profil.
 1. Samtykke

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger for de angitte formålene ovenfor, godtar du at:

 • Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.
 • Vi kontakter deg via epost eller telefon angående din og/eller fremtidige ledige stillinger
 1. Hvor lenge bevarer vi informasjonen?

Vi behandler kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for rekrutteringsformål eller av juridiske årsaker. Deretter sletter vi dataene.

 1. Hvem har tilgang til informasjonen?

Dine personopplysninger vil være tilgjengelig for et begrenset antall personer i selskapet. Dette inkluderer ledergruppen og/eller medarbeidere som arbeider i teamet. Avdelingen Human Resources og Office Management kan også få tilgang til din informasjon ved behov.

 1. Hvor lagres informasjonen?

Dine data lagres bare på MSLs godkjente server.

Kun autoriserte personer i samsvar med punkt 8 har tilgang til denne informasjonen.

 1. Beskyttelse av dine personopplysninger

MSL har en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er trygg og for å unngå uautorisert tilgang, bruk og misbruk.

For eksempel er tilgang til MSLs godkjente server begrenset til de som er nevnt i punkt 8. Disse personene er også informert om viktigheten av å bevare sikkerheten til personopplysningene. MSL har også interne rutiner som styrer bruk av passord og arbeid utenfor kontoret. MSL overvåker kontinuerlig sine systemer for å oppdage sårbarheter og beskytte dine personopplysninger.

 1. Bruk av databehandlere

I visse situasjoner kan det være nødvendig for MSL å ansatte andre parter, for eksempel rekrutteringsbyråer, for å gjennomføre rekrutterings- og utvalgsprosessen. I slike tilfeller vil databehandleren kun behandle dine personopplysninger i henhold til MSLs instruksjoner. MSL inngår skriftlige avtaler med databehandleren for å sikre at disse overholder MSLs instruksjoner og krav.

 1. Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilken informasjon vi har om deg.

Rett til korrigering

Du kan be om at vi korrigerer eventuelle ufullstendige eller uriktige opplysninger.

Rett til sletting

Du har rett til å be om at vi sletter informasjonen om deg.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke ditt samtykke om behandling av dine personopplysninger. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke vil vi fjerne informasjonen vi har om deg.

Rett til begrensing

Du kan be om at vi behandler dine personopplysninger begrenset. For eksempel inntil vi har korrigert dine personopplysninger

Rett til dataportabilitet

Som registrert i våre systemer har du krav på dataportabilitet (overføring av personopplysninger), hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på samtykke eller gjennomføring av avtale med deg. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan gjøres automatisk.

Dra nytte av dine rettigheter

Hvis du ønsker å bruke noen av de ovennevnte rettighetene, vennligst kontakt oss på rolf.aaneland@mslgroup.com. Du må da sende en elektronisk kopi av et signert dokument med din forespørsel (kun epost uten en gyldig signatur er ikke tilstrekkelig). Vi vil svare på din forespørsel uten unødvendig forsinkelse.

Vi kan derimot ha rett til å nekte forespørselen din hvis det er juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette personopplysninger. Det er også mulig at behandling av dine personopplysninger er nødvendig for at vi kan avgjøre, håndheve eller forsvare juridiske krav.

 1. Tilsynsmyndighet

Datatilsynet er nasjonal tilsynsmyndighet for å påse at personvernforordningen følges. Hvis du mener MSL bryter disse reglene, kan du kontakt Datatilsynet, se www.datatilsynet.no

 1. Kontaktinformasjon MSL

MSL er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om vår håndtering eller ønsker å komme i kontakt med oss for å nytte deg av dine rettigheter finner du vår kontaktinformasjon nedenfor:

Mms Communications Norway AS (MSL)
Nedre Slottsgate 13-15
0157 Oslo, Norge
Telefonnummer: +47 906 38 800
Organisasjonsnummer: 965 793 291
Mail: rolf.aaneland@mslgroup.com