I samarbeid med Advokatforeningen har vi lansert mekling.no, en samleportal for landets sertifiserte meklere.

For å skape engasjement rundt lanseringen av mekling, lagde vi flere humoristiske småklipp til sosiale medier, med stor suksess.

Vi har også hjulpet Advokatforeningen med å få gjennomslag for sine saker i media, som har resultert i nyhetsoppslag i NRK, DN, Finansavisen, Dagbladet i tillegg til radio og flere lokale medier.