I anledningen Stortingsvalget 2017 lanserte NAF kampanjen «gi politikerne veihjelp».
Målet var å kommunisere ovenfor NAFs medlemmer at organisasjonen har øret til stortingspolitikerne.

MSL skapte en digitalt integrert kampanje som demonstrerte NAFs politiske gjennomslagskraft.
Samtlige partiledere stilte opp i NAFs valgkampanje og hele 40 000 medlemmer punchet inn eget telefonnummer og ble oppringt av en av partilederne.

Sammen med Norstat tok vi i bruk helt ny teknologi for å måle effekten av digitale kampanjer.
Som resultat av kampanjen opplevde NAF medlemsvekst utover målsettingen og nærmere doblet kjennskapet til NAFs politiske engasjement.

Kampanjen høstet to nominasjoner i Gullkorn, PR-bransjens Norgesmesterskap.