Stiftelsen Rettferd for Taperne jobber for å skape mer oppmerksomhet rundt de aller mest utsatte i samfunnet. Vi lagde en litt annerledes film som viser hvordan mobbing kan føles. Filmen ble spredd på sosiale medier med massiv respons og ble plukket opp av en Emmy-vinnende regissør i USA. Filmen skal nå benyttes av the Bully Project i USA.

Vil du ha mer informasjon?
Vennligst kontakt Managing Director, Rolf Ellingsen Aaneland

Rolf.aaneland@mslgroup.com