Omdømme

Virksomhetens omdømme er uløselig knyttet til de forventninger samfunnet har til selskapet og bransjen dere opererer i.

Som rådgivere, etablerer vi strategiske kommunikasjonsplattformer, kampanjer og partnerskap som identifiserer og forsterker virksomhetens formål gjennom å skape engasjerende og sannferdig kommunikasjon.

Vi betrakter ikke sosiale og miljømessige aspekter for et selskap som en risiko, men derimot som en mulighet til å dele historier på en åpen, engasjert og formålsinspirert måte.

Vår tilnærming

Vi starter alltid med et veldefinert selskapsmål. Videre identifiserer vi mulighetene og det potensialet som ligger i det definerte målet for å levere på forretnings- og kommunikasjonsmessige mål.

Deretter utarbeider vi kommunikasjonsplanen som gjør det mulig å kommunisere budskap på tvers av betalte, eide og fortjente kanaler. Til slutt sørger vi for å engasjere de personer og strategiske partnerne som kan bidra til å realisere selskapsmål gjennom kunnskap, engasjement, felles forretningsutvikling og samarbeid.

Back to Top