Internkommunikasjon

En effektiv og god kontakt med alle ansatte i et selskap kan utgjøre forskjellen på lønnsomhet og tap av penger.

MSLGROUPs tilnærming til internkommunikasjon handler om å skape et engasjement og hjerte for selskapet blant alle ansatte. God informasjon og forståelse for de forretningsmessige målene – selve årsaken til at man gjør det man gjør, er nøkkelen til å få med seg de ansatte. Uten de ansatte når man sjelden målene man har satt seg som leder.

Vi mener at mennesker er en organisasjons viktigste ressurs, men kun når de er fullt engasjert i jobben sin. Vi overvåker tendensene som påvirker arbeidsplassen, vi forstår våre kunders kulturer, mål og utfordringer. Vi utnytter derfor hele spekteret av online og offline-verktøyer for å engasjere potensielle og eksisterende medarbeidere.

Vår tilnærming

Vi har eksperter innenfor alle områder av engasjementslandskapet. Vi setter muligheter og problemstillinger i perspektiv for arbeidsgivere og utvikler skreddersydde løsninger som matcher den enkelte virksomhets ambisjoner og behov.

Utgangspunktet for tjenestene våre er de forskjellige fasene enhver medarbeider går gjennom, før, under og etter ansettelsen. Vi undersøker og optimerer derfor alle fasene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sikrer lojalitet og dermed de beste ambassadører for virksomheten og merkevaren.

Når vi utvikler strategier med fokus på å engasjere medarbeidere, tar vi spesielt hensyn til de tendensene som påvirker markedet, virksomheten og medarbeideren akkurat nå. Vi undersøker for eksempel virksomhetens historikk, hvordan den samfunnsmessige og markedsmessige utviklingen har påvirket virksomheten samt fordelene ved å benytte digitale og sosiale medier.

Vi presenterer aldri ferdige løsninger basert på hva andre gjør. Vi er kanal- og disiplinnøytrale og planlegger kommunikasjonsaktivitetene spesifikt for å nå våre kunders forretningsmessige mål.

Back to Top