Kampanjer

Omdømme aldri har vært viktigere eller mer verdifullt.

Eksplosjonen av digital teknologi, nye kommunikasjonskanaler og «nonstop-chatting» på tvers av sosiale medier har de seneste årene skapt en rekke kulturelle endringer som stiller krav til virksomhetens måte å kommunisere på.

Denne nye “samtaleøkonomien” utgjør en verden som alltid er på, hvor interessenter kan opprette og distribuere deres eget innhold, umiddelbart reagere på budskap, og samtidig unngå budskap som ikke tilfører dem verdi.

En enkelt person kan ødelegge et sterkt omdømme bare med noen få tastetrykk. Det har oppstått en ny dynamikk bestående av kunder, samfunn og samtaler som redefinerer hva som betyr mest for virksomhetene, samt sidestiller merkevarer med virksomhetens ledelse.

Vår tilnærming

Tillit er alltid nøkkelen til vellykket kommunikasjon, men tar tid og krever gode strategier for å vokse og utvikles. MSLGROUP tilbyr våre kunder spesialisert ekspertise i utvikling av de riktige kommunikasjonsstrategiene for å bygge opp, styrke og gjenopprette tillit og omdømme.

Vi hjelper våre kunder med å identifisere kommunikasjonsmuligheter og risiko, vurdere effekten av kommunikasjonsbeslutninger og forberede gjennomføring av kommunikasjonsstrategier på en effektiv og engasjerende måte.

Formålet med selskapskommunikasjon er å sikre at virksomheten kan leve opp til de forventningene omverdenen har – at virksomheten kan nå de forretningsmessige målene ved å sikre at dialogen med de viktigste interessentene gjennom alle tilgjengelige direkte og indirekte kanaler er så god som mulig.

Det kreves en evne til å lytte til og forstå de viktige dialogene, som allerede eksisterer i og omkring virksomheten. Det kreves også en evne til å reagere raskt og profesjonelt når dialogene endres. MSLGROUP tilbyr både verktøyene og ekspertisen som kan sikre dette.

Vi tilbyr:

  • Selskapskommunikasjon og omdømme
  • Utvikling og implementering av kommunikasjonsstrategi og budskap
  • Mediekontakt og -håndtering
  • Medieanalyser
  • Innholds- og tekstproduksjon til egne kanaler
  • Presentasjonsutforming og presentasjonsteknikk
Back to Top