Markeds-PR

Vi er alle forbrukere!

Medielandskapet blir stadig mer fragmentert, og forbruker- og medietrender endres raskere enn noen gang. Dette gjør det mer krevende å nå ut med budskapet sitt til riktig målgruppe til riktig tid.

Vi er spesialister i å utvikle kommunikasjonstiltak som engasjerer målgruppen og hjelper våre kunder i å nå sine mål. Vi tilbyr analyse, idé- og konseptutvikling og gjennomføring av alt fra store engasjerende kampanjer rettet mot befolkningen til målrettede tiltak mot spesielle målgrupper. Et sterkt nettverk gir oss muligheten til å effektivt levere kommunikasjonstiltak på tvers av hele Norden.

Vi tilbyr rådgivning og tjenester innenfor blant annet:

 • Kommunikasjonsstrategier
 • Kreativ konseptutvikling
 • Integrerte kampanjer
 • Sosiale medier
 • Utvikling av hjemme- og kampanjesider
 • Pressearbeid
 • Kvalitative og kvantitativ analyse
 • Events
 • Ambassadørprogrammer og bloggsamarbeid
 • Tekstproduksjon
 • Effektmåling
Back to Top