Pressehåndtering

Medietrening

Mediebildet har endret seg fundamentalt de siste årene. Mediene ruller og går hele døgnet og hvem som helst kan ytre seg på en rekke plattformer gjennom å publisere og dele informasjon på sosiale medier. Det er en trussel for de som er i medienes søkelys, men samtidig er det en stor mulighet hvis man håndterer mediene på en god måte. Våre medietrenere har bakgrunn som journalister, politikere og fra næringslivet. De har selv stått på begge sider av kameraet, og har dermed førstehåndserfaring fra hvordan man best håndterer både gode og vanskelige saker.

Medietrening foran kamera er et glimrende verktøy som gjør den enkelte tryggere på seg selv og eget budskap. Vår erfaring er at kunder som blir medietrent ikke bare er forberedt til intervju og debatter på TV og radio, men at de også klarer seg langt bedre ved presentasjoner, foredrag og møter.

Alle våre intervjucase utformes med skreddersøm før hver trening, i samarbeid med kunden for å få mest mulig realisme og sikre at treningen adresserer de viktigste svakhetspunktene hos talspersonen.

Vi tilbyr en rekke forskjellige produkter under fellesnevneren medietrening. Ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Realistiske kriseøvelser

Gjennom vårt interaktive simuleringsnettsted simulerer vi innslag fra massemedier, sosiale medier og kundens egne interne kanaler, på ett og samme sted. Kunden får oppleve hvordan der er å forholde seg til et press fra mediene som pumper ut nyhetsartikler, TV- og radioinnslag. Kundene får også øve seg på å forholde seg til at publikum bruker sosiale medier, til å gi uttrykk for sine meninger, og til å spre informasjon. Parallelt ringer telefonene fra journalister, pårørende og myndigheter som vil ha en kommentar eller informasjon. Alle våre kriseøvelser skreddersys til hver enkelt kunde, slik at det i noen tilfeller vil være mest relevant med trykk fra mediene, mens det for andre kunder er viktigst å prøve ut internkommunikasjon eller dialog med myndighetene. Vårt mål er at kundens deltakere skal bli utsatt for en så realistisk øvelse som mulig, slik at de er forberedt den dagen en virkelig krisesituasjon eventuelt skulle oppstå.

Krisehåndtering

Noen kunder ønsker operativ bistand fra MSLGROUP i forbindelse med ekte kriser. Til de har MSLGROUP en egen krisetelefon og vaktordning, slik at vi er i stand til raskt å sende kvalifisert personell til våre kunders kontor eller operasjonsbase. Vi bistår også med beredskapsplanlegging for både små og store organisasjoner.

Vi tilbyr:

  • Skreddersydde medietreninger i stor og liten skala
  • Rådgivning før opptreden i media
  • Kurs i presentasjonsteknikk og presentasjonsutforming
  • Kriseøvelser i alle størrelsesordener
  • Utarbeiding av medieberedskapsplaner
  • Krisehåndtering – våre rådgivere er klare til å bistå på veldig kort varsel
Back to Top